CZŁONKOWIE DOLNOŚLĄSKIEGO KLUBU KAPITAŁU

Mariusz Wiatr
Tomasz Pachura
Cezary Madryas
Tadeusz Trziszka
Sebastian Owczarski
Wojciech Frączak
Dariusz Przestrzelski
Andrzej Kaleta
Andrzej Panas
Piotr Pobrotyn
Marek Ziętek
Bogdan Zieniewicz
Tadeusz Szulc
Janusz Rybak
Andrzej Przybyło
Marek Nowara
Józef Nicpoń
Tomasz Kurzewski
Krystian Kiełb
Ireneusz Kamiński
Rafał Holanowski
Stanisław Han
Andrzej Gospodarowicz
Bogusław Fiedor
Zygmunt Dudek
Szymon Dragan
Janusz Cymanek
Marek Bojarski
Bogdan Baszak
Waldemar Banasiak
Czesław Adamski
Piotr Kielan
Wojciech Kielan
Roman Kołacz
Piotr Lellek
Krystyna Wróblewska