Styczeń 2016 r.

18/01/2016

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku odbyło się w siedzibie Klubu. Do grona Klubu dołączyli nowi Członkowie: prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc, prof. zw., doktor multi h.c. Panów uhonorowano certyfikatami członkowskimi.

W części głównej spotkania prof. dr hab. Waldemar Banasiak – Kierownik Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wygłosił wykład pt. „Relacje pacjent – lekarz we współczesnej kardiologii”. Prezentacja ukazała relacje chorego i lekarza z punktu widzenia lekarza prowadzącego pacjenta w każdym cyklu choroby. Prof. Banasiak dokładnie ukazał jak ważna jest współpraca między leczącym a leczonym oraz jak zmienia się ona w różnych fazach leczenia. Temat wykładu, wiele przytoczonych przykładów z życia, poruszone problematyczne kwestie etyczne i prawne, wyczerpująco ukazało obraz sytuacji w jakiej znajdują się lekarze specjaliści oraz ich pacjenci.