Nagroda dla wybitnego studenta

03/03/2016

Opierając się na rekomendacji Władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zarządu Samorządu Studentów, Klub uhonorował Pana Marcina Mistonia dyplomem honorowym za szczególne osiągnięcia w nauce i aktywności społecznej. Przekazana została również nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych w uznaniu znakomitych osiągnięć w nauce, a także aktywnej działalności w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym w szczególności pełnienia funkcji Przewodniczącego Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów, jednostki organizacyjnej zrzeszającej ponad 70 działaczy Samorządu Studentów.

Gratulując Panu tego wyróżnienia, życzymy Panu dalszych, wybitnych osiągnięć w nauce i działalności na rzecz dobra wspólnego Pańskiej „Almea Matris”.

Nagroda dla wybitnego studenta