o-klubie-naglowek

Stowarzyszenie Dolnośląski Klub Kapitału powstało z inicjatywy osób, których pomysłem było zjednoczenie przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki, chcących znacząco przyczynić się do rozwoju regionu Dolnego Śląska. Klub tworzą ludzie wyrażający chęć wypracowania skutecznego mechanizmu poprawy jakości pracy przedsiębiorców i funkcjonowania biznesu, przy jednoczesnym wpływie na wzmocnienie sytuacji gospodarczej województwa.

DKK jest apolityczną, elitarną organizacją powołaną w celu zjednoczenia środowiska wybitnych osobowości, którzy odnieśli znaczący sukces biznesowy, naukowy lub społeczny. Jednocześnie łączy ich chęć dbania o region, w którym aktywnie działają i wspólnie kształtują jego rozwój. DKK działa zgodnie z poszanowaniem wartości, które jako Klub reprezentuje. Honor, uczciwość, wzajemny szacunek są wartościami obowiązującymi i cenionymi w gronie Członków Klubu.

 

NAGRODA MŁODE TALENTY

 

 

Głównym celem Dolnośląskiego Klubu Kapitału jest integracja środowiska biznesowego oraz naukowego. Przy współpracy przedstawicieli i autorytetów wszechstronnych dziedzin, podejmowane są różnorodne inicjatywy towarzyskie. Mają one na celu nawiązanie kontaktów, wymianę poglądów, dyskusje, przedstawienie pomysłów i opinii oraz dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, która motywuje i inspiruje.

Cyklicznie odbywają się spotkania tematyczne, na które zapraszani są goście ze świata polityki, władz, mediów, naukowcy, oraz wybitni przedstawiciele biznesu i autorytety społeczne.

Odziaływanie na decyzje społeczno-polityczne oraz regulacje prawne, mogące wpłynąć na rozwój gospodarczy i społeczny naszego regionu, należą do głównych zadań jakie Członkowie Klubu sobie stawiają.

czlonkowie-naglowek

 

Członkiem Dolnośląskiego Klubu Kapitału może zostać osoba legitymująca się wysoką pozycją w świecie biznesu, nauki i kultury, dużym autorytetem i nienaganną opinią, będąca właścicielem lub stojąca na czele organizacji posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu może to być również osoba zajmująca wysoką pozycję w życiu społecznym. Uzyskanie członkostwa odbywa się na zasadzie rekomendacji przynajmniej dwóch Członków Klubu. Kandydatura winna być zaakceptowana przez pozostałych Członków poprzez głosowanie.

czlonkowie-lista-naglowek

ZARZĄD KLUBU

Janusz Rybak

Prezydent Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

dr Stanisław Han

Wiceprezydent Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan

Wiceprezydent Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Prof. dr hab. Krystian Kiełb

Sekretarz Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak

Członek Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Prof. dr hab. Roman Kołacz

Członek Zarządu Dolnośląskiego Klubu Kapitału

RADA KLUBU

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Przewodniczący Rady Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Prof. dr hab. Wojciech Kielan

Sekretarz Rady Dolnośląskiego Klubu Kapitału

Krystyna Wróblewska

Członek Rady Dolnośląskiego Klubu Kapitału

LUDZIE, KTÓRZY OSIĄGAJĄ SUKCESY

ODCZUWAJĄ NATURALNĄ POTRZEBĘ DZIELENIA SIĘ.

Dolnośląski Klub Kapitału swoją działalność będzie realizował w następujących kierunkach:

 • Integracja dolnośląskich przedsiębiorców z przedstawicielami środowiska naukowego;
 • Doskonalenie wiedzy Członków Klubu w różnych dziedzinach w ramach comiesięcznych spotkań klubowych;
 • Propagowanie wiedzy naukowej, kulturalnej, oświatowej i naukowo-technicznej poprzez organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji oraz sympozjów naukowych;
 • Promowanie Członków Klubu w kontaktach krajowych i zagranicznych;
 • Występowanie Dolnośląskiego Klubu Kapitału w interesie swoich Członków oraz udzielanie im rekomendacji;
 • Kształtowanie i propagowanie zasad etyki przedsiębiorcy w zakresie uczciwości, rzetelności i solidarności;
 • Tworzenie więzi środowiskowej i towarzyskiej;
 • Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska;
 • Spotkania Członków Klubu parlamentarzystami, członkami rządu, przedstawicielami Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz z samorządami gospodarczymi;
 • Promowanie wśród Członków Klubu idei społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Aktywne uczestnictwo Członków Klubu w akcjach charytatywnych;
 • Pomoc w edukacji młodzieży szkolnej i akademickiej poprzez fundowanie stypendiów, nagród oraz staży w zakładach pracy.

WERNER HEISENBERG MÓWIŁ, ŻE IDEE NIE SĄ

ODPOWIEDZIALNE ZA TO, CO Z NICH CZYNIĄ LUDZIE.

AKTUALNOŚCI

03/03/2016

Opierając się na rekomendacji Władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zarządu Samorządu Studentów, Klub uhonorował Pana Marcina Mistonia dyplomem honorowym za szczególne osiągnięcia w nauce i aktywności społecznej.

więcej >

SPOTKANIA KLUBOWE

19 marca 2023 roku członkowie klubu zostali zaproszeni przez Pana dr Janusza Cymanka do nowo wybudowanej, wielofunkcyjnej Hali Sportowej KS Ślęza Wrocław: KGHM ŚLĘZA ARENA. Pani Katarzyna Ziobro, prezeska 1 KS Ślęza Wrocław, opowiedziała o kompleksie, …

więcej >

W dniu 27 lutego, w ramach naszego Klubu, odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Markiem Krajewskim. Marek Krajewski jest wrocławianinem, filologiem klasycznym, specjalistą w zakresie językoznawstwa łacińskiego, doktorem nauk humanistycznych, laurea …

więcej >

KONFERENCJE

do-pobrania-naglowek

Dolnośląski Klub Kapitału

ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław
tel. +48 71 722 42 84
fax +48 71 722 42 84

e-mail: biuro@dkk.wroclaw.pl

NIP 895 203 92 03
Regon 360613413
KRS 0000539952

Konto: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061

Prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego
Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania.

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon

Treść wiadomości