CZŁONKOWIE DOLNOŚLĄSKIEGO KLUBU KAPITAŁU

Andrzej Gaweł
Tadeusz Badura
Marek Aksamski
Mariusz Wiatr
Tomasz Pachura
Cezary Madryas
Tadeusz Trziszka
Wojciech Frączak
Andrzej Kaleta
Andrzej Panas
Piotr Pobrotyn
Tadeusz Szulc
Janusz Rybak
Andrzej Przybyło
Józef Nicpoń
Tomasz Kurzewski
Krystian Kiełb
Ireneusz Kamiński
Rafał Holanowski
Stanisław Han
Andrzej Gospodarowicz
Bogusław Fiedor
Szymon Dragan
Janusz Cymanek
Marek Bojarski
Waldemar Banasiak
Wojciech Kielan
Roman Kołacz
Krystyna Wróblewska