Pomoc Polakom ze Wschodu

20/02/2016

19.02.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu DKK z Wiceministrem MSZ Janem Dziedziczakiem. Temat spotkania dotyczył repatriacji Polaków ze wschodu. Zostały omówione kwestie pomocy, możliwości przesiedlenia rodzin, procedury ubiegania się o pobyt stały w Polsce oraz warunki otrzymania obywatelstwa. Omówiono bariery i przeszkody proceduralne.

Za wschodnią granicą Polski na powrót do domu czeka około 2500 Polaków. Rząd obiecał pomoc finansową i ściągnięcie wszystkich do kraju. Klub będzie aktywnie uczestniczył w tej inicjatywie przy współpracy z innymi jednostkami.