marzec 2016r.

Marcowe  spotkanie  DKK przyjęło charakter wykładowo-dyskusyjny. W pierwszej części omówiono bieżące sprawy Klubu, uhonorowano  certyfikatami  Członków  Piotra Lellek  oraz  Rafała Holanowskiego. W  części  zasadniczej Prezydent DKK Janusz Rybak powitał i przedstawił zaproszonego gościa. Tym razem Klub miał przyjemność gościć Panią dr n. med. Irenę Dawidiuk – znanego dietetyka, specjalistę w zakresie żywienia człowieka, specjalistę chorób wewnętrznych.

 Pani Doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Ukończyła Specjalizację stopnia I i II w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 1975-1991 r. była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergicznych we Wrocławiu.  Ukończyła  Podyplomowe  Studia z  zakresu Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006-2007). Od lat prowadzi Dietetyczne Centrum Futura we Wrocławiu. Bierze czynny i bierny udział  w  wielu  zjazdach i  konferencjach związanych z żywieniem człowieka     w różnych  jednostkach  chorobowych.  Szczególnie  interesuje się  stosowaniem  diet  leczniczych  w  chorobach onkologicznych,  ponadto  w  schorzeniach  alergicznych,  zaburzeniach  odporności,  schorzeniach  przewodu pokarmowego,  a zwłaszcza w celiakii dzieci i dorosłych, chorobach neurologicznych, w autyzmie, u dzieci z zespołem Aspergera,  nadpobudliwych,  ze  schorzeniami  układu  moczowego.
Zajmuje  się  profilaktyką  chorób  cywilizacyjnych. Współpracuje  z  szeregiem  instytucji prowadzących program wczesnego  wspierania  rozwoju  dziecka.  Jest  współautorem   kilku   książek w  tej  dziedzinie.  Od  roku  2005 współpracuje  czynnie  z  francuskim  Stowarzyszeniem  Vivre  sans  Douleur (Życie bez bólu)  organizując szkolenia    i konferencje w Polsce i we Francji.

 Pani  Doktor  wygłosiła  wykład  i  przeprowadziła  prezentację  pt.:  „Współczesne zasady profilaktyki zdrowotnej     u dorosłych,  bardzo  aktywnych  zawodowo  ludzi  na  kierowniczych  stanowiskach.”

Profilaktyka zdrowotna w dzisiejszych czasach odgrywa niezwykle istotną rolę w codziennym życiu. Ciągły pośpiech, brak  na  aktywności  fizycznej,  nieodpowiednie  żywienie, wszechobecność  sztucznych polepszaczy  w  produktach spożywczych,  nie  sprzyjają  naszej  kondycji  fizycznej  i  psychicznej.  Dr  Dawidiuk  wyczerpująco  zgłębiła  temat profilaktyki,  przedstawiła  i  przeanalizowała liczne przykłady alergii i nietolerancji pokarmowych oraz sposoby ich leczenia, z  którymi  spotkała  się podczas  wieloletniej kariery dietetyka. Odpowiadała na licznie zadawane pytania, dotyczące zarówno żywienia i diety, ale również suplementacji, aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i innych aspektów, którymi audytorium Klubu było zainteresowane.