wrzesień 2016 r.

Wrzesień upłynął pod znakiem sztuk pięknych. Szanowny Pan Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Pan Piotr Kielan, członek DKK, zaprosił klubowiczów do nowo wybudowanego budynku ASP. Podziwiano nowoczesne pracownie oraz wspaniałe prace studentów i niesamowite wystawy z okazji 70-lecia Akademii. Pan rektor opowiadał zarówno o historii, sukcesach jak i o planach Uczelni, przedstawił również sylwetki wybitnych absolwentów i studentów ASP.  Na zakończenie udano się na taras Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przygotowany był pyszny poczęstunek i rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania.